Ajatuksia kuvittajan itsenäisyydestä

Helmi Sirola syntyi strippari- & tangonimigeneraattoreilla noin parin tunnin harkinnan päätteeksi. Minun piti päättää, otanko vastaan edustussopimuksen agentuurin kanssa, vai noudatanko työnantajani toivetta siitä, etten piirrä kenellekään mitään. Aiemmin kuvitustöiden tekeminen oli ollut lähinnä ilmoitusasia, mutta mystisistä syistä tuuli kääntyi, kun ilmoitin saaneeni agentin. Huomionarvoista on, että en silloisessa työssäni piirtänyt viivaakaan, joten kyseessä ei ollut millään muotoa kilpaileva toiminta. Työnantajani halusi "valjastaa kaiken luovan osaamiseni yhtiön käyttöön". Juttelin asiasta kahden eri juristin kanssa, jotka molemmat totesivat, että kilpailukieltosopimusta ei kaltaiseltani rivityöläiseltä voida vaatia, ja minulla on täysi oikeus työskennellä vapaa-ajallani haluamallani tavalla. Otin asiassa tietoisen riskin, koska kolmen eri neuvottelun jälkeenkään en päässyt yhteisymmärrykseen työnantajani kanssa asiasta. Olin vihdoin päättänyt ryhtyä kuvittajaksi, enkä halunnut antaa kenenkään sitä estää. Ihokarvani nousevat aina pystyyn, kun kuulen lauseen: "Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt".

HUOM: En missään tapauksessa kannusta muita samanlaiseen toimintaan. Luovien alojen vakituisten työpaikkojen työsopimukset usein sisältävät rajoituksia muille työskentelystä, joten suosittelen neuvottelemaan avoimesti. Kuitenkin on hyvä tietää, että perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden hankkia elantonsa valitsemallaan työllä, eikä kokoaikainen työsopimus voi estää osa-aikaisen työn ottamista silloin kun se ei ole kilpailevaa toimintaa. Esimerkki YTN:n sivuilta

"KOKOPÄIVÄTOIMI
 Työnantaja on palkannut työntekijän kokopäivätoimeen. Ilman työnantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta ei työntekijä saa ottaa hoitaakseen muuta palkallista tehtävää tai harjoittaa muuta palkallista toimintaa omaan tai toisen lukuun.
 Jokaisella on perustuslain turvaama oikeus hankkia elantonsa valitsemallaan työllä. Kokopäivätoimi-määritelmä ei voi rajoittaa myöhemmin mahdollisesti sovittavaa osa-aikatyötä. Työnantaja voi kieltää kilpailevat työsuhteet, mutta työntekijän oikeutta muun työn tekemiseen silloin, kun siitä ei aiheudu haittaa tämän työsopimuksen mukaisen työn tekemiselle, ei voida rajoittaa. Tällainen sopimusehto rajoittaa työntekijän oikeuksia enemmän kuin on välttämätöntä työnantajan oikeutettujen intressien turvaamiseksi, joten ehto on kohtuuton."

Lähimmät esimieheni ja työkaverinin tiesivät Helmi Sirolan olemassaolosta, ja minulla oli heidän kaikkien varaukseton tuki kuvittajantyölleni. Kun vihdoin uskalsin ottaa lopputilin 2011 ja ryhdyin freelanceriksi, tein töitä jo usealle lehdelle, ja haaveeni oli kehittää uraa nimenomaan lehtikuvittajana. Ensimmäiset avustajasopimukset olivat jo tulleet alalle, ja itsekin tuoreena lehdistön freelancerina allekirjoitin Bonnierin sopimuksen, joka työllisti minua hyvin paljon. En vielä tuolloin hahmottanut IP-oikeuksien hallintaa ja sen tärkeyttä, mutta opin sen hyvin nopeasti. Kaikki kuvitukset, joiden perään kyseltiin jälkeenpäin, olivat juuri näitä anatomia/fitness aiheisia kuvituksia, joiden kaikki käyttöoikeudet olin luovuttanut eteenpäin. Homerin sanoin: d'oh! En myöskään mitenkään uskalla (monessa sopimuksessa tarjolla tämä herkku:) antaa uudelleenluovutusoikeutta - mutta kantaa juridista vastuuta tekemistäni näköiskuvituksista, joissa kohde on tunnistettava julkisuuden henkilö. Se olisi ammatillinen itsemurha, varsinkin kun yrittäjävakuutuksen oikeusturva ei kata tekijänoikeuksiin liittyviä keissejä. Ehkä kannattaisi siirtyä kuvittamaan geometrisia tai abstrakteja kuvioita?

Sittemmin en ole allekirjoittanut avustajasopimuksia, ja sain samalla heittää hyvästit lehtikuvittajan uralle. Täytyy nostaa tässä kohtaa Otavamedian Kaksplus-lehti iloisena poikkeuksena, heille saan edelleen tehdä töitä ilman avustajasopimusta! Olen onneksi pystynyt keräämään urani kokoon pienen notkahduksen jälkeen valjastamalla sen edellä mainitun "kaiken luovan osaamiseni" käyttööni, sen sijaan että keskittyisin vain kuvittamiseen. Tällä hetkellä rahoitan kuvittajan uraani ad:na, graafikkona ja tuntiopettajana ja olen vallitsevaan tilanteeseen hyvin tyytyväinen.

Omat laulut, omat leivät - tykkään!

- HS°